Terug naar de start pagina / Back to the Family index page
Dingen die nog moeten / Things to do
Datum / Date
(dd-mm-yy)
mar. 2004 Vertaling maken van de site naar het frans
Kan en wil iemand helpen met de vertalingen van de notities uit het boek?
Translate this site into french
Anyone out there who wants and can help with the translations from the book into french?
febr. 2004 Vertaling maken van de site naar het engels Translate this site into english
jan. 2004 Notities uit het boek toevoegen Add notes from the book
dec. 2003 Via email ingezonden mutaties toevoegen
de 'franse' tak controleren
Check through email received mutations
work out our own 'french connection'
Wat is recent gedaan / Things I recently changed
Datum / Date
(dd-mm-yy)
05/12/2003 GEDCOM 5.5 bestand toegevoegd
hier downloaden om off-line mbv een genealogieprogramma (bv Aldfaer) door de stamboom te bladeren
Added a GEDCOM 5.5 file
click here for a download so you can browse the familytree with ease offline with a genealogyprogram (i.e. Aldfaer)
03/12/2003 Alle codes uit het boek toegevoegd
Alle boekvermeldingen gecontroleerd
Added all codes from the book
Checked every name in the book
11/2003 Eerste naloop van de totale stamboom in nieuw genealogie programma First check of the complete familytree in new to me genealogy program